Screen Shot 2557-07-15 at 11.59.16 AM

Naruto Special — นารูโตะตอนพิเศษ

Naruto Special ตอน ::- การสอบคัดเลือกจูนิน -::

 
Continue reading

popularity

Naruto Character Birth Date — วันเกิดตัวละครนารูโตะ

มกราคม

01 – ไก
04 – ฮาคุ
08 – ฮิวงะ ฮิอาชิ & ฮิวงะ ฮิซาชิ
19 – กาอาระ
23 – ชิโนะ
24 – อิโนอิจิ
25 – มินาโตะ (รุ่นที่ 4)

Continue reading